Zákazníci LUKAS TENZO

K našim zákazníkům patří mnoho renomovaných firem:

 • Zakládání staveb,a.s.                                
 • BRANO a.s.                                      
 • České dráhy                                                                            
 • Splintex Teplice                                                 
 • Česká armáda                                    
 • Preciosa Jablonec                                                                                  
 • ZÚS Praha                                    
 • VÚBP Praha a mnoho dalších
 • ČEZ, a.s.
 • Akademie věd ČR
 • Škoda Mladá Boleslav
 • Jihlavan, a.s.
 • Stros, s.r.o.
 • ČVUT Praha
 • Škoda power,a.s.    
 • GEOtest, a.s.
 • Koma industry,a.s. 
 • ČVUT  
 • ČZU Praha  
 • ECM,s.r.o. 
 • KZB kalibrace 
 • STROS Sedlčany  a.s.  
 • Inset, a.s.     
 • a mnoho dalších