TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-50

Siloměry typu S - 50 jsou určeny pro statická a dynamická měření tlakových sil.
Jejich vemi malé rozměry umožňují přímou zástavbu do měřících zařízení pro různé technologické účely.
Mechanicko-elektrická transformace síly na elektrický signál je realizována speciálními kovovými tenzometry.
Pouzdro je zhotovené z nerezavějící oceli a tenzometry jsou chráněny proti vlivu okolního prostředí. Se siloměrem je pevně spojen kabel o délce 1 m.

 

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  20  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál  10 *)  mV  - na nulovou hodnotu  0,1  %/10K 
 Napájení  5  Vdc  - na měřící signál  0,3 **)  %/10K
 Sloučená chyba  0,15  %  Reprodukovatelnost  0,05  %
 Teplotní rozsah      Přetížení    
 - kompenzovaný  -10 - +50  st. C  - dovolené  120  %
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  - bezpečné  150  %
           

   *) Přesná hodnota je uvedena u každého siloměru
**) může být menší