TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-51

Siloměry typu S - 51 jsou určeny pro měření statických resp. kvazistatických sil.
Jejich koncepce umožňující optimální využití vlastností foliových tenzometrů, vytváří mechanicko-elektrický převodník, schpný měřit dlouhodobě vysoká zatížení. Jejich tvar, především nízká stavební výška, umožňují snadnou zástavbu do technologických zařízení nebo stavebních dílců. Vnitřní průchozí otvor pak umožňuje měřit tahové předpětí a jeho změny např. kotevních šroubů, lan ap.Siloměr ukádáme mezi dvě rovnoběžné ocelové podložky a sílu zavádíme kolmo na celé dosedací mezikruží siloměru. V jiném případě dochází k výrazným rozdílům  v měření. Doporučuji způsob použití siloměru konzultovat s výrobcem.K výrobě siloměrů je použita specielní pružinová ocel, zušlechtěná na vysokou pevnost. Tenzometry, lepidla a veškerý instalační materiál jsou výrobky špičkových světových výrobců.Větší počet tenzometrů zmenšuje vliv nerovnoměrného působení měřené síly na měřící signál. Se siloměrem je pevně spojen kabel o standartní délce 2 m.

 

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  1000  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál  16 *)  mV  - na nulovou hodnotu  0,08  %/10K 
 Napájení  5  Vdc  - na měřící signál  0,08 - 0,3  %/10K
 Sloučená chyba  < 1  %  Reprodukovatelnost  0,05  %
 Teplotní rozsah      Přetížení    
 - kompenzovaný  -10 - +50  st. C  - dovolené  120  %
 - bezpečný  -20 - +60   st. C  - bezpečné  130  %
           

    *) Přesná hodnota je uvedena u každého siloměru