Souprava pro měření sil - MS

Měřící soupravu tvoří vyhodnocovací přístroj F - 11 ve spojení s příslušným tenzometrickým snímačem. MS splní to, co potřebuje technická kontrola, seřizovací pracoviště, mobilní testovací servis. Její malé rozměry, hmotnost, bateriové napájení, jednoduchá obsluha, uložení v transportním kufříku - to vše dělá z MS ideální systém měření sil.

  • možnost dodání siloměru na míru
  • možnost tárování (nulování)
  • paměť maximální, event. minimální hodnoty
  • indikace vybití baterie
  • 25 hodin nepřetržitého provozu bez nasvícení
  • vybavení síťovým adaptérem, USB kabelem, instalačním CD, návodem

Tenzometrické siloměry se speciálním měřícím systémem

Technické parametry:

jmenovité zatížení...dle typu siloměru 0,05 až 1000 kN
třída přesnosti...dle typu siloměru < 0,2 až 1%
zobrazení...max. 4 digity
teplotní rozsah...0 až +50 C
napájení...bat 9V, adaptér 220V

Označení soupravy:

MS - XX - YY
XX - číselné označení typu siloměru
YY - jmenovité zatížení / kN /