TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-49

Siloměry typu S-49 jsou určeny k měření tahových i tlakových sil. Jsou především vhodné tam, kde jsou požadovány malé rozměry a malá hmotnost siloměru. Siloměr je zhotoven z nerezavějící oceli a jeho pouzdro tvoří zárověň měrný člen snímače, na které jsou instalovány kovové tenzometry od firmy VISHAY. Při zástavbě do měřící sestavy je nutné dodržet osové působení síly a  volně uložený kabel aby nedocházelo k zvětšení odchylek  měření .  Nástavec na straně kde nejsou šrouby nedotahujeme až na dno siloměru. Se siloměrem je pevně spojen 1 m dlouhý kabel.

 

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  300  N    Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál   8 *)  mV    - na nulovou hodnotu  0,1  %/10K
 Napájení  5  Vdc    - na měřící signál  0,3  %/10K
 Sloučená chyba  0,2*)  %    Reprodukovatelnost    
 Teplotní rozsah        - bez změny polohy  0,1  %
 - kompenzovaný  - 10 - +50  st. C    - při změně polohy  0,5  %
 - bezpečný  - 20 - +60  st. C    Přetížení    %
         - dovolené  120  %
         - bezpečné  150 %  
             

*) Přesná hodnota je uvedena u každého siloměru