TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-41

Siloměry typu S - 41 jsou určeny pro universální měření sil, především tam, kde se mění poloha působiště měřené síly. Síla může působit např. na kulový šroub, plošinu event. na kulový nebo strunový závěs pevně spojený se siloměrem. Siloměry jsou dodávány se svorkovnicí event. s kabelem.
Mohou být kalibrovány v jednotkách síly (N-Newton) nebo hmotnosti (kg)

 Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  0,5,1,5  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál  16 *)  mV  - na nulovou hodnotu  0,05   %/10K 
 Napájení  5 - 8  Vdc  - na měřící signál  0,05 - 0,3  %/10K
 Sloučená chyba  0,05,  %  Reprodukovatelnost  0,02  %
 Teplotní rozsah      Přetížení    
 - kompenzovaný  -10 - +50  st. C  - dovolené  120  %
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  - bezpečné  150  %
           

    *) Přesná hodnota je uvedena u každého siloměru