TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-40

Sloměry typu S - 40 jsou určeny pro universální měření tahových a tlakových sil. Jejich aplikace je vhodným řešením požadavků mnoha technických oborů. K tomu přispívají i nevelké rozměry a hmotnost těchto siloměrů.

Vnitřní prostor není hermeticky uzavřen. Měřící obvody jsou dokonale chráněny proti vlivům vnějšího prostředí. Kabel je pevně spojen se siloměrem.

 

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  10,15  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál   7,5-10*)  mV  - na nulovou hodnotu  0,1  %/10K
 Napájení  5 Vdc  Vdc  - na měřící signál  0,3**)  %/10K
 Sloučená chyba  0,15  %  Reprodukovatelnost  0,05  %
 Teplotní rozsah      Přetížení    
 - kompenzovaný  - 10 - +50  st. C  - dovolené  120   %
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  - bezpečné  150  %