TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-43

Siloměry typu S - 43 jsou určeny pro měření tlakových sil, které působí rovnoměrně na vrchní dosedací plochu kolem centrálního otvoru. Středový otvor umožňuje protažení elementů a měření například hmotnosti  zavěšeného břemene či tažnou sílu při různých zkouškách. Pouzdro je vyrobeno z nerezavějící oceli  s pevně připojeným výstupním  kabelem 1m dlouhým./ Na přání je možné dodat variantu pro použití ve  vysokých teplotách a  agresivním prostředí./

 

 Technické parametry:    

 Jmenovité zatížení  2,5  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál  24 *)  mV  - na nulovou hodnotu  0,1  %/10K 
 Napájení  8  Vdc  - na měřící signál  0,15  %/10K
 Sloučená chyba  0,25  %  Reprodukovatelnost  0,03  %
 Teplotní rozsah      Přetížení    
 - kompenzovaný  +5 - +100  st. C  - dovolené  120  %
 - bezpečný  -20 - +110  st. C  - bezpečné  140  %