TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-35 / S-35 A

Siloměry typu S - 35 jsou určeny pro velmi přesné měření statických i dynamických sil. Jejich koncepce, umožňující optimální využití vlastností fóliových tenzometrů, vytváří mechanicko-elektrický převodník nového typu v mnoha aspektech moderního měření sil:

  • vysoká odolnost proti parazitním zatížením (boční zatížení, kroutící moment, chybový moment), snižující nároky na konstrukci upínacích přípravků a zvyšující únavovou životnost, krycí membrány slouží pouze k utěsnění vnitřního prostoru a neabsorbují chybová ani boční zatížení
  • nízká výška, umožňující vytváření kompaktních a malých testovacích strojů a snadnější zástavbu do technologických zařízení, tato vlastnost je obzvláště důležitá pro vážení
  • malá nelinearita dosahovaná bez justážních prvků vnitřního elektrického obvodu
  • velká tuhost, která je vrozenou vlastností konstrukce siloměrů a je asi čtyřikrát vyšší než u nejvíce používaných sloupkových konstrukcí
  • barometrická kompenzace dosažená použitím dvou identických membrán

 

Poznámka:
- počet obvodových děr závisí na velikosti jmenovitého zatížení a smyslu zatížení
- siloměry jsou dodávány s pevným kabelem, na přání s konektorem

 

 Jm. zatížení kN   A  B  C  D  E  F  M
 3 ...70                     98  32  37  28  6.4  88  16x1.5       
 100 ... 200  148  42  49  56  10.5  128  30x2
               

Technické parametry:

 Jmenovité zatížení  3 ... 200  kN Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál  12 ... 21  mV  - na nulovou hodnotu  0,02 %/10K 
 Napájení  5  Vdc  - na měřící signál  0,05  %/10K
 Sloučená chyba  0,05 ... 0,08  %  Reprodukovatelnost  0,02  %
 Teplotní rozsah      Nelinearita  0,02 - 0,05   %
 - kompenzovaný  -10 - +40  st. C      
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  výstupní odpor  700  Ohm