TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-30

Siloměry typu S - 30 jsou určeny pro statická a dynamická měření tlakových sil. Jejich velmi malé rozměry umožňují přímou zástavbu do měřících zařízení pro různé technologické účely. Mechanicko-elektrická transformace síly na elektrický signál je realizována speciálními kovovými tenzometry. Pouzdro je zhotovené z nerezavějící oceli a tenzometry jsou chráněny proti vlivu okolního prostředí. Na přání je možné provedení justáže jmenovitého měřícího signálu na požedovanou hodnotu. Se siloměrem je pevně spojen kabel o délce 1 m.

 Technické parametry:

 Jmenovité zatížení   30, 50, 100  kN  Vliv teploty    
 Jmen. měřící signál  7 - 12 *)  mV  - na nulovou hodnotu  < 0,15   %/10K 
 Napájení  5  Vdc  - na měřící signál  < 0,3  %/10K
 Sloučená chyba  < 0,2 - 1 *)  %  Reprodukovatelnost  0,3  %
 Teplotní rozsah      Přetížení    
 - kompenzovaný  -10 - +40  st. C   - dovolené  120  %
 - bezpečný  -20 - +60  st. C  - bezpečné  150  %
       výstupní odpor  350  Ohm
           

 *) Přesná hodnota je uvedena u každého snímače